Misjonshuset

Det første misjonshuset på tomta ble bygd i 1947 av evangelist Ole Rekdal. På denne tiden var det mange kristne på Sula, og behovet for et frikirkelig forsamlingshus meldte seg.

 

Det var stor aktivitet av tilreisende predikanter til øya, og det var mange sang- og musikkrefter både i kapellet og misjonshuset. Det ble dannet musikklag på begge forsamlingsstedene, og hver av dem hadde omlag 30 deltakere. Begge ble kalt "Sula musikklag", og var kjent for mange i Trøndelag og Møre.

 

Julaften 1981 skulle det gjøres klart til julefeiring på misjonshuset. Det endte med at bygget brant ned til grunnen. Imidlertid ble det raskt bygget et nytt forsamlingshus på tomta, og høsten 1982 sto det ferdig.

Etterhvert som øya fikk stadig færre innbyggere, ble det også stadig færre medlemmer i misjonshuset og færre til å ta vare på huset. I 2015 var det kun 1 fastboende medlem igjen i Sula misjonsmenighet. Noen tidligere medlemmer av misjonsmenigheten mente at bygget burde bli tatt vare på og benyttes. Derfor ble det til at misjonshuset ble overtatt av Stjørdal misjonskirke i 2015.

Huset er nå under oppussing, og tenkes brukt som FLERBRUKSHUS. Bl.a til sporadiske møter, sangvirksomhet, mindre selskaper, leirer for konfirmanter, barne- og ungdomsleirer m.m.

Copyright @ All Rights Reserved