SULA SYKESTUE

 

 

Sula Sykestue sto ferdig i 1948 takket være stor innsats fra Søster Hanna Daae som kom til Sula i 1942. Bygget inneholdt også en avdeling med badstue, karbad, dusj og garderobe som ble brukt av stedets befolkning. Bygningen ble brukt som sykehjem helt til 2000.

Bygget er nå stengt og det arbeides med å gjøre den om til leiligheter for salg som ferieboliger. Det er tegnet inn 11 leiligheter samt at det er avsatt plass i kjeller til boder og en del fellesaktiviteter.

 

Møtereferat fra det andre møte i Sula Kreds av Norges Røde Kors

 

 

Sula Kreds av N.R.K. avholdt sit første møte i Kapelets forsamlingssal den 14. oktober 1941 i de 1.første vers av «Gud signe vårt dyre fedreland» blev synget.

 

Følgende saker forelå til behandling:

 

1.Godkjennelse av de foreløbi valgte styre. Enstemmig beslutedes at de styre som var valgt ved reisesekretær Brandt skulde stå.

2.Behandling å vedtagelse av lover:

3.Plan for Kredsens arbeid. Enstemmig besluttedes at kredsen går in for å arbeide for å få et 1. hjelpskurs å en sykestue opført så snart tidene tillater de.

4.De blev pålagt styre å gå inn til distriktsstyre med anmodning om å få et førstehjelpskurs her efter en nærmere bestemt tid. De blev inskrevet 7 deltagere til kurset å flere vil skrive sig siden.

5.De blev referert en del skrivelser fra distriktsstyre og fra hovedstyre.

 

Eventuelt!

 

De blev besluttet at møtene skulde håldes hver 14. dag og at de da skulde utloddes en ting til intekt for kredsen. De blev beslutted at foreningen skulle inkjøpe en ting første å siden skulde den som vinder kjøbe en ting å blir de å fortsette slik. De blev beslutted å gjøre istand en liten festlig tilstelning utpå høsten.

Det ble beslutted å utlode 50 kg kålrabi til intekt for kredsen.

Efter en stunds kammeratlig samvær blev møtet hevet, med ønske om vel møt igjen.

 

Sula 14.10.1941

 

Aksel Kristensen

f.t. form.

 

 

 

Copyright @ All Rights Reserved