En lokal, sjøllært mann, Martin Pettersen, hadde tegna kapellet og hadde tilsyn med bygginga. Det er et kombinert kapell og forsamlingshus. I vestenden er et tilbygg i to etasjer, med forsamlingssal i andre etasje. Selve kapellet har 200 sitteplasser. Totalt kostet kapellet kr. 35.000, hovedsakelig innsamlede penger.

 

Sula kapells altertavle er en kopi av Carl H. Bloch, dansk maler (1834-1890).

 

Dette er et mye brukt motiv på altertavler og kopier henger i flere andre kirker i Norge. Det er ikke kjent hvem som har malt den i Sula Kapell, men det kan være Karl Kristian Uchermann som levde 1855-1940 fra Vestvågøy. Originalen henger i Sofia Albertina i Skåne i Sverige.

 

Kopien er en gave fra Sogneprest Mathias Angvik som var sogneprest på Frøya i 1917-1922. Disk og lysestaker ble gitt av søndagsskolebarna på Sula.

 

Kirken har 5 maleri gitt av Håkon Bleken med motiv som bebudelsen, dommedag, korsfestelsen og Noahs ark.

 

Den første kirken på Sula er fra 1400-tallet og ble revet i 1755 i forbindelse med at kirkestedet ble flyttet fra Sula til Sletta på Frøya. I kirkeavdelingen ved Vitenskapsselskapets museum i Trondheim er det oppbevart flere gjenstander som sto i den gamle Sula Kirke. Altertavlen ble flyttet til Sletta kirke og gikk tap ved brannen i 1984. Bak i kirkerommet henger bilde av de skulpturene som finnes i kirkesamlingen: 2 treskulpturer av Olav den hellige, en av Anna selvtredje og en med Kristus på korset.

 

 

KILDER: JOHAN G.FOSS

 

 

 

 

 

 

Se også

Copyright @ All Rights Reserved